Privacy

Veilig omgaan met persoonsgegevens

Privacy Statement

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Knulst Vloeren BV
Vestigingsadres: Elburgerweg 37, 8071 TA  NUNSPEET
Telefoon: 0341-252787
Email: info@knulst-gietvloeren.nl
Website: https://www.knulst-gietvloeren.nl
Inschrijfnummer KvK: 75203561
BTW-nummer: NL860183932B01

2. Emailadres

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een te sluiten of gesloten overeenkomst, wordt deze niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken het opgegeven postadres uitsluitend voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer

Tenzij u te kennen hebt gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over onze producten en diensten.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens (verkregen door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) verwerken wij uitsluitend indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

01. De uitvoering van een met u te sluiten of gesloten overeenkomst.
02. De goede invulling van een publiekrechtelijke taak.
03. De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Wanneer wij uw gegevens overdragen of ontvangen via onze website, gebruiken wij uitsluitend de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wanneer wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze website

8. Veiligheid opslag van gegevens

Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt tevens via een beveiligde verbinding. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of de persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve dan schriftelijk contact met ons op te nemen via: info@knulst-pvcvloeren.nl.

10. Contact

Wanneer u wenst te reageren op ons Privacy Statement, dan kun u contact opnemen via het volgende telefoonnummer: 0341-252787.

Dit privacy beleid kan ten allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hierover per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

446